۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

فالش یعنی چه ژوست یعنی چه

فالش یعنی چه؟ ژوست یعنی چه؟ ، چگونه فالش آواز نخوانیم ، چگونه فالش نخوانیم ، فالش خواندن یعنی چه ، اصطلاح فالش در موسیقی ، فالش خواندن ، فالش خواندن یعنی چه ، راه های رفع فالش خواندن ، فالش خواندن ، فالش یعنی خارج از گام ، موسیقی فالش 

فالش یعنی چه ژوست یعنی چه ، چگونه فالش آواز نخوانیم ، فالش یعنی چه ژوست یعنی چه ،  چگونه فالش نخوانیم ، فالش خواندن یعنی چه ، اصطلاح فالش در موسیقی ، فالش خواندن ، فالش خواندن یعنی چه ، راه های رفع فالش خواندن ، فالش خواندن ، فالش یعنی خارج از گام ، موسیقی فالش 

فالش یعنی چه؟

در لغت فالش به معنای ناکوک بودن یک نت، ناموزون و غلط، نادرست و ساختگی، اما به تعبیر واضحتر اینکه، هرکدام از نت های موسیقی دارای فرکانسی معین است و از تعداد ارتعاشات خاصی در مدت ثانیه، چگونگی هر کدام از صداها شکل می گیرد. 

مثلاً اگر تعداد ارتعاشات یک سیم در ثانیه ۴۴۰ هرتز باشد، نت لا و اگر ۳۸۴ هرتز باشد نت سُل بوجود می آید. حالا اگر به هر دلیلی تعداد ارتعاشات حاصله نزدیک به فرکانش نت مورد نظر باشد ولیذ منطبق با آن فرکانس نباشد، مثلاً تعداد ارتعاشات یک صدا ۳۷۰ هرتز و یا ۳۹۸ هرتز باشد یعنی حدود نت سُل، آن وقت می گوییم صدای نت سُل فالش است. به عبارات زیر توجه کنید:

باید این نکته را فراموش نکنیم که فالش خوانی با خارج خواندن دو مطلب جداگانه اس، که به غلط خیلی ها در بین صحبت ها برای بیان منظور خود هر دو لغت و اصطلاح را یکی دانسته و نابجا بکار می گیرند. 

 

ژوست یعنی چه؟

در لغت ژوست به معنای صحیح، درست، کوک بودن، موزون بودن از لحاظ فرکانس و در اینجا به معنای آنکه داد ارتعاشات بوجود آورندۀ یک صدای موسیقائی دقیقاً با تعداد ارتعاشات استاندارد آن نت مطابق باشد.

مثلاً:

نت سُل = ۳۸۴ هرتز و یا نت لا ۴۴۰ هرتز

برای دیدن :

ایران دخت 

 
 

نوشته های مرتبط

کتاب پایان رابطه اثر گراهام گرین

هادی گراوندی

آشنایی با هنر دوره معاصر ایران

هادی گراوندی

کتاب ملت عشق

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

14 − 5 =