۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل چهل سوم و چهل چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل چهل سوم و چهل چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل چهل سوم و چهل چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل چهل سوم ( ۴۳ ) : به

 یاد بگیرید ببخشید : به

 یادگیری عفو و بخشش راهی عالی برای شادتر بودن است .

زندگی به قدر کافی دشوار هست و اضافه کردن چند سال سرشار از رنجش به

زندگی تان به شما آسیب می رساند ، شما را نا شاد می کند و در نتیجه ناسالم می شوید .

وقتی کسی را که در حق شما بی انصافی کرده است ببخشید ، رنجشی را که به گونه ای

ناسالم درون شما را می سوزاند ، رها می‌کنید .

 این بدن بدین معنا نیست که باید اصل قضیه را فراموش کنید . یعنی خیلی ساده خودتان را از احساسات منفی ناشی از بی انصافی آن فرد رها کنید .

 به همین دلیل بود که پروفسور الهیات اسمیدز نوشت :

« بخشیدن مثل این است که یک زندانی را آزاد کنید و بعد بفهمید که آن زندانی خودتان بوده اید . »

 اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) :

 بر آنچه در زندگی تان مناسب است ، تمرکز کنید :

 یک ضرب المثل قدیمی سوئدی می گوید :

« بیشتر اوقات ، نگرانی به مسایل پیش پا افتاده و کم اهمیت سایه ای بزرگ می دهد . »

در واقع ، ما با مشغول کردن ذهنمان به مواردی که در زندگی ناکامل هستند ، از کاه کوه می سازیم .

 در برابر اشتیاق به آنچه می خواهید در وجود خودتان با شرایطتان تغییرش دهید ، مقاومت کنید .

در عوض ، بر آنچه به درد زندگی تان می‌خورد متمرکز شوید و انرژی تان را به آن حوزه ها هدایت کنید .

پورش قسمت‌های خوب زندگی امکان شکوفایی آن قسمت ها را فراهم می آورد و باعث می شود شما شاد تر باشید .

پورش قسمت‌های خوب زندگی امکان شکوفایی آن قسمت ها را فراهم می آورد و باعث می شود شما شاد تر باشید .

اصل چهل سوم و چهل چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر اصل چهل سوم و چهل چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر

نوشته های مرتبط

اصل بیست هفتم و بیست هشتم از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی

با شلغم و انواع روش سرو آن آشنا شوید …

حسنا سیدجودت

لباس رسمی آقایان ( ۲ )

هادی گراوندی