۲۵ فروردین ۱۴۰۳
پوشاک و مد مجله ایران دخت

وسایل علامت گذاری و لایه چسب در خیاطی

وسایل علامت گذاری و لایه چسب در خیاطی

این ابزار جهت انتقال خطوط الگو و علامت گذاری روی پارچه به کار می رود.

 

گچ یا مل خیاطی تصویر 

در شکل و رنگ های مختلف و به صورت گچی یاروغنی و مدادی می باشد. ( تصویر ۲۶-۱ )

( تصویر ۲۶-۱ )

رولت تصویر

در شکل های مختلف موجود است و برای علامت گذاری روی کاغذ و پارچه و با کاربن به کارمی رود.نوع دیگر آن دارای مخزن پودری است که با حرکتدادن آن بر روی پارچه به وسیله پودر داخل آن علامت گذاری می شود. ( تصویر ۲۷-۱ )

( تصویر ۲۷-۱ )

کاربن تصویر 

از این وسیله همراه با رولت استفاده می شود. دقت کنید از رنگ هایی که به رنگ پارچه نزدیکتر است استفاده شود. برای پارچه های نازک از کاربن استفاده نکنید. ( تصویر ۲۸-۱ )

 وسایل علامت گذاری و لایه چسب در خیاطی
( تصویر ۲۸-۱ )

لایه چسب

از لایه برای ایجاد ضخامت در پارچه و همچنین برای حفظ فرم بعضی از قسمت ها، به پشت لباس چسبانده می شود.

 

لایه پارچه ای

این نوع لایه دارای ضخامت در رنگ های متفاوتی است همچنین جنس های گوناگونی از قبیل حریر،چلوار، فرانسوی دارد.

از این نوع لایه ها متناسب با ضخامت پارچه استفاده می شود. ( تصویر ۲۹-۱ )

 وسایل علامت گذاری و لایه چسب در خیاطی
( تصویر ۲۹-۱ )
توجه:

بعضی از لایه های پارچه ای مانند چلوار را قبل از استفاده برای جلوگیری از آبرفت آن باید آب کشی نمود.

لایه کاغذی

مانند لایه پارچه ای دارای ضخامت گوناگون است که نسبت به نوع پارچه باید انتخاب شود.( تصویر۳۰-۱ )

 وسایل علامت گذاری و لایه چسب در خیاطی
( تصویر ۳۰-۱ )

زانفیکس

از زانفیکس برای اتصال ( چسباندن ) « تای » پارچه در لبه لباس، شلوار، آستین و همچنین اتصال دو قطعهپارچه به یکدیگر استفاده می شود که در شکل های مختلف ( متری، نواری، پودری ) موجود است. ( تصویر۳۱-۱ )

 وسایل علامت گذاری و لایه چسب در خیاطی
( تصویر ۳۱-۱ )

A A از زانفیکس برای اتصال ( چسباندن ) « تای » پارچه در لبه لباس، شلوار، آستین و همچنین اتصال دو قطعهپارچه به یکدیگر استفاده می شود که در شکل های مختلف ( متری، نواری، پودری ) موجود است. ( تصویر ۳۱-۱ ) از زانفیکس برای اتصال ( چسباندن ) « تای » پارچه در لبه لباس، شلوار، آستین و همچنین اتصال دو قطعهپارچه به یکدیگر استفاده می شود که در شکل های مختلف ( متری، نواری، پودری ) موجود است. ( تصویر ۳۱-۱ ) وسایل علامت گذاری و لایه چسب در خیاطی  وسایل علامت گذاری و لایه چسب در خیاطی گچ یا مل خیاطی لایه کاغذی

 

نوشته های مرتبط

مراقبت از لباس های مشکی

فاطمه میرزایی

آشنایی با استایل یونیسکس

زهرا دژ پسند

اصل چهل هفتم و چهل هشتم از اصولی ساده برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی