۳۰ شهریور ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

غوغایی غزل از سنایی تا سایه

آشنایی با کتاب غوغایی غزل از سنایی تا سایه

غوغایی غزل از سنایی تا سایه ، کتاب غوغایی غزل از سنایی تا سایه ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب   ، 

کتاب غوغایی غزل از سنایی تا سایه :

شکار ابیات  خوشایند:

تمام همّت گرد آورندۀ این غزل ها این بوده است که غزل ها و بیت هایی گزینش شود که پیش و بیش از هر چیز وقت مخاطب را خوش کند.

سوال کرد دل من که دوست با تو چه کرد              چرات بینم با اشک سرخ و با رخ زرد

دراز قصّه نگویم حدیث جمله کنم            هرآنچه گفت نکرد و هر آنچه کشت نخورد 

جفا نمود و نبخشود و دل ربود و نداد                وفا بگفت و نکرد و جفا نگفت و بکرد 

کتاب غوغایی غزل منتخبی است که برای مخاطب عام و علاقه مندان به غزل گرد آوری شده است.

این کتاب گزیدۀ  چهارصد غزل از ده غزل سرای بر جستۀ ادب فارسی یعنی سنایی ، عطار ، مولانا ، سعدی ، عراقی ، حافظ ، فروغی ، شهریار ، عماد و سایه است.

از دیوان هریک از این شاعران چهار غزل و از هر غزل پنج تا ده بیت در این کتاب انتخاب شده است .

  • سید محمد تولیت 
  • نشر نیستان 
  •  چاپ اول ۱۹۷
  • شمارگان ۱۲۰۰
  • ۴۳۰ صفحه 

غزل

 

برای دیدن:  ایران 

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیمکلیک کنید.  غزل

ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با ساز دف _ دایره _ دایره زنگی

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب شناسی مطالعات مانوی

هادی گراوندی

کتاب اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

18 − 4 =