۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب ادبیات داستانی عامه

آشنایی با کتاب ادبیات داستانی عامه

آشنایی با کتاب ادبیات داستانی عامه ، آشنایی با کتاب ادبیات داستانی عامه ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، 

کتاب ادبیات داستانی عامه:

آشنایی با کتاب ادبیات داستانی عامه ، جانور و درخت، آب و آدم زیر پوست هم، در  ادبیات داستانی عامه، آدم ها به درخت و گیاه و جانور و چشمۀ آب تبدیل می شوند و درخت ها و گیاهان و جانوران هر لحظه منتظر رسیدن باطل السحرند که به کسوت آدمی در آیند؛ خواب ها خرید و فروش می شود که آن را خریده است.

ادبیات داستانی عامه اثری است تحقیقی. در بخش یکم به ارائهٔ تعریف و دسته‌بندی  انواع این داستانها به لحاظ قالب، از نظر ساختار روایی، مضمون و درونمایه، چگونگی پایان‌بندی، نحوهٔ ارائه و نوع حوادث و سطح ادبی و زبانی و ویژگی‌ های سبکی اختصاص یافته است. همچنین داستان‌ های عامه براساس بن‌مایه ‌ها، تیپ‌ ها و ریخت ‌شناسی پراپ دسته‌بندی شده است.

بخش دوم این کتاب، که سه برابر بخش یکم است، «داستان‌نامه‌ها» نام دارد. در این بخش مهم‌ترین آثار ادبیات داستانی عامه بر اساس سیر تاریخی معرفی شده است. از سمک عیار متعلق به دورۀ سلجوقی تا باختر و خاور دوره قاجار. معرفی هر اثر، بخشی از متن داستان به عنوان نمونه نقل و ویژگی های سبکی و زبانی و مضمون آن نیز بررسی شده است. ادبیات

  • دکتر حسن ذوالفقاری
  • نشر خاموش، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان : ۳۰۰
  • ۳۷۲ صفحه  ادبیات

 

برای دیدن: 

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید.  ادبیات

ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب راز مانا

هادی گراوندی

آشنایی با ساز نی

هادی گراوندی

آلبوم باران عشق

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

15 + 10 =