۶ مهر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

امیرحمزه صاحبقران و مهتر نسیم عیار

امیرحمزه صاحبقران و مهتر نسیم عیار

امیرحمزه صاحبقران و مهتر نسیم عیار ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، ایراندخت  ، ایراندخت  ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، حمزه‌نامه

کتاب امیرحمزه صاحبقران و مهتر نسیم عیار:

کتاب امیرحمزه صاحبقران و مهتر نسیم عیار  این کتاب روایتی است کوتاه و کودکانه از حمزه‌نامه ،

یکی از آثار حماسی پهلوانی عامه که اصل آن  مفصل و مشتمل بر ۶۹ داستان است.

این کتاب در سال ۱۳۴۷، از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده بود.

روایت خواندنیِ سپانلو، از کودکی حمزه و دوستی‌اش با مهتر نسیمِ عیار  شروع می‌شود و

جنگ حمزه با راهزنان، رفتن به مدائن و عشق به مهرنگار، دختر انوشیروان، عنوان  برخی از

ماجراهای آن است.

  •  محمدعلی سپانلو
  • کتاب خروس، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۲۵۰۰
  • ۴۰ صفحه

برای دیدن:  کودک

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  سکوت قبر 

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیمکلیک کنید. امیرحمزه صاحبقران و مهتر نسیم عیار

ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب بیشعوری

هادی گراوندی

کتاب نامه های سیاسی دهخدا

هادی گراوندی

کتاب مسالک المحسنین

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

7 + بیست =