۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب داستان قنات

آشنایی با کتاب داستان قنات

آشنایی با کتاب داستان قنات ، کتاب داستان قنات ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، ایران دخت ، ایراندخت ، ایراندخت 

کتاب داستان قنات:

داستان قنات را باید برای بچه‌هایمان بخوانیم، یا بدهیم آنها برای ما بخوانند. چون به بچه ‌ها چیزی

را یاد می‌دهد که خود ما هم نیازمند یادگیری یا یادآوری‌اش هستیم: “آموزش صرفه‌ جویی در مصرف

آب و حفظ منابع آب برای نسل ‌های آینده.” داستان قنات سفر پسر بچه‌ای است به همراه پدرش به

دل کویر.

پسر می ‌پرسد: “چرا پدربزرگ وسط این بیابان خشک زندگی می‌کند؟” داستان قنات با این

پرسش و این سفر آغاز می‌شود و تصور بچه‌ها به مسئلۀ آب و کویر را شکل می‌دهد.

  •  محمدرضا افضلی
  • تصویرگر: بهار اخوان
  • شرکت انتشارات فنی ایران، چاپ اول ۱۳۹۶
  • شمارگان: ۲۰۰۰
  • ۲۴ صفحه

برای دیدن:  

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  سکوت قبر 

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیمکلیک کنید. آشنایی با کتاب داستان قنات

ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب آزادی حیوانات

هادی گراوندی

فیلم جدایی Separation 2021

هادی گراوندی

دیوان حافظ شیرازی ، کهن ترین نسخهٔ شناخته شده کامل

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

هفده − 2 =