۴ مهر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب داستان قنات

آشنایی با کتاب داستان قنات

آشنایی با کتاب داستان قنات ، کتاب داستان قنات ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، ایران دخت ، ایراندخت ، ایراندخت 

کتاب داستان قنات:

داستان قنات را باید برای بچه‌هایمان بخوانیم، یا بدهیم آنها برای ما بخوانند. چون به بچه ‌ها چیزی

را یاد می‌دهد که خود ما هم نیازمند یادگیری یا یادآوری‌اش هستیم: “آموزش صرفه‌ جویی در مصرف

آب و حفظ منابع آب برای نسل ‌های آینده.” داستان قنات سفر پسر بچه‌ای است به همراه پدرش به

دل کویر.

پسر می ‌پرسد: “چرا پدربزرگ وسط این بیابان خشک زندگی می‌کند؟” داستان قنات با این

پرسش و این سفر آغاز می‌شود و تصور بچه‌ها به مسئلۀ آب و کویر را شکل می‌دهد.

  •  محمدرضا افضلی
  • تصویرگر: بهار اخوان
  • شرکت انتشارات فنی ایران، چاپ اول ۱۳۹۶
  • شمارگان: ۲۰۰۰
  • ۲۴ صفحه

برای دیدن:  

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  سکوت قبر 

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیمکلیک کنید. آشنایی با کتاب داستان قنات

ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب محاکمۀ اندرسون ویل

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب مراقب آزادی باشید

هادی گراوندی

آشنایی با تمبک زورخانه

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

9 + 18 =