۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • چه چیزی باعث افزایش طول عمر میشود

چه چیزی باعث افزایش طول عمر میشود

سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل ۹۳ و ۹۴ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۹۳ و ۹۴ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل نود و سه ( ۹۳ ) : آب  حواستان به کپک باشد :  اگر در کنار آب زندگی می کنید ( بیشتر از ۱۰۰ میلیون آمریکا در چنین جاهایی زندگی می کنند ) احتمال رشد کپک در محیط مرطوب
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل ۸۱ و ۸۲ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۸۱ و ۸۲ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل هشتاد و یکم ( ۸۱ ) : استخوان  بپرید : تحقیقات در آزمایشگاه تحقیق در مورد استخوان در دانشگاه ایالت اورگان حاکی از این است کسانی که به قدر کافی قوی هستند که بپرند ، با از دست دادن
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل ۷۹ و ۸۰ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۷۹ و ۸۰ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل هفتاد و نهم ( ۷۹ ) : قلب    برای خاطر قلب تان دوست بدارید و دوست داشته باشید : دلیل بیماری قلبی که اغلب نادیده اش می گیریم ، تنهایی است . در واقع مطالعات نشان می دهند
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل ۷۷ و ۷۸ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۷۷ و ۷۸ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل هفتاد و هفتم ( ۷۷  ) : در  روش زندگی تان را با ژن هایتان هماهنگ کنید : از آنجا که ممکن است مشکلات قلبی موروثی باشد ، آگاهی از سابقه ی بیماری قلبی در خانواده تان مهم است
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل چهل نهم و پنجاهم از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل چهل نهم و پنجاهم از اصولی برای افزایش طول عمر اصل چهل نهم ( ۴۹ ) : از  هرگز زندگیتان را با زندگی دیگران مقایسه نکنید : از  مقایسه زندگی تان با زندگی فرد دیگر مقایسه ی سیب با موز یا سگ با گربه است .  از آنجا که
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل چهل پنجم و چهل ششم از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل چهل پنجم و چهل ششم از اصولی برای افزایش طول عمر اصل چهل و پنجم ( ۴۵ ) : به اغلب لبخند بزنید حتی وقتی چنین احساسی ندارید : به زمانی که قصد خندیدندارید ، لبخند زدن می تواند باعث شود به احساس بهتری دست یابید. لخند باعث آزاد
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل ۳۹ و ۴۰ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۳۹ و ۴۰ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل سی و نهم ( ۳۹ ) : عبارات تاکیدی مثبت را در برنامه روزانه خود بگنجانید : از  تکرار عبارات یا جملات تاکیدی مثبت برای خودتان راهی عالی هم برای آرامش و هم بالا بردن اعتماد به نفس است. تفکر
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل سی هفتم و سی هشتم از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل سی هفتم و سی هشتم از اصولی برای افزایش طول عمر اصل سی هفتم  ( ۳۷ ) : در حالت ژرف اندیشی ، به سفر بروید : سفر در حالت تجربه ژرف اندیشی ، راه بسیار خوبی برای سرحال شدن در بعد از ظهر یا پس از گذراندن یک
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل سی پنجم و سی ششم از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل سی پنجم و سی ششم از اصولی برای افزایش طول عمر اصل سی و پنجم ( ۳۵ ) : در از توصیف تصاویر راهنما برای رسیدن به آ رامش استفاده کنید : توصیف تصاویر راهنما روشی برای وارهیدگی است که در آن ، به شرح تصاویر آرامش بخش گوش
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل بیست نهم و سی ام از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل بیست نهم و سی ام از اصولی برای افزایش طول عمر اصل بیست و نهم ( ۲۹ ) : به نگرانی هایتان را با خود به بستر نبرید :  طبق تحقیق سالانه انجمن خواب بهتر در مورد استرس و خواب ، ۶۵ درصد آمریکایی ها به دلیل فشار روانی